.....jediný sen který se nesplní je ten, který se přestal snít.....
     Sedm barev duhy se označuje jako barevné spektrum. Jejich záření má rozlišné vlnové délky. Vlnovou délkou se označuje vzdálenost od jednoho vrcholu vlny k druhému.

     Světlo je forma energie neměnící svůj směr a rozšiřující se vždy přímočaře. Světelné paprsky se šíří rychlostí asi 300 000km/s, zatímco zvuk ve vzduchu rychlostí ( jen) 330m/s. Naše oko může vnímat jen velmi malý svazek viditelného světla. Tato část se nachází ve vlnové oblasti 780 ( červená ) až 400 ( fialová ) nanometrů. Nanometr odpovídá miliontině milimetru.

     Světlo není jen vlna, nýbrž také částice. - Kvantová teorie z počátku našeho století objasňuje, že ve světle neexistuje žádná hmota. Vzniká a zaniká jen pomocí sil, které předávají atomové částice do vibrací. Albert Einstein došel potom k poznatku, že světlo je elektromagnetický vlnový jev, u něhož je energie transportována v určitých svazcích.  Nazývají se FOTONY. Světlo má dvojí účinek. Chová se jako vlna na jedné straně a na straně druhé jako částice.

Pokud se světlo šíří od místa k místu, chová se jako VLNA.

Pokud je světlo přijímáno nějakým předmětem, například naším tělem, který je přemění v léčivou energii, potom se chová jako ČÁSTICE nebo foton.

     Světlo a barvy jsou zprostředkovatelé energetických informací. Dostane-li se tato energie na povrch těla, dochází ke spontánní reakci. Receptory kůže poznají světlo a vibrační podíly v nich obsažených barev. Tento podnět je fyzikální proces ve formě elektrických impulsů, které se rozšiřují nervovou cestou do oblatsi řídících orgánů ( hypofýza, hypotalamus ). Lidské oko a receptory kůže jsou jakousi bránou, skrz niž tělo přijímá barevnou energii, aby se její účinek mohl rozvinout do všech buněk.

     Barevná energie se svými jemnými a vysoce účinnými vibracemi tedy povzbuzuje buňky a posiluje tak imunitní systém!

 

logo-www.jpg
partnerské souznění

partnerské souznění

Láska

Láska

Anděl pro mimi

Anděl pro mimi

Anděl strážný

Anděl strážný

meditační

meditační

Ukázkový odkaz
...včerejšek je minulost, zítřek je obestřen tajemstvím, ale dnešek je DAR...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one