.....jediný sen který se nesplní je ten, který se přestal snít.....
 

Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč si s některými lidmi rozumíte více a s jinými nemůžete najít společnou řeč? Proč vám je v přítomnosti jedněch moc příjemně a u jiných se ošíváte a nevíte jak by jste se jim vyhnuli.....? Kromě jiných faktorů je to i barva a vyzařování jejich aury. Každý člověk má svoji specifickou a jedinečnou barevnou auru, odrážející svoji osobnost. 

Jak zjistit svoji životní barvu ?

      První způsob spočívá v tom, že si vlastně pečlivě pročtete popisy všech barev a pak sami vycítíte, která barva nejlépe popisuje vaši osobnost. Pro většinu lidí to je velice snadné.

      Druhý způsob je v podstatě to samé, pouze s tím rozdílem, že necháte rozhodnout někoho z vašich blízkých, která barva na vás nejvíce sedí. Autorka knihy Fenomén indigové barvy popisuje způsob, jak určit svoji životní barvu na základě jednoduchého testu – otázek a odpovědí, kdy výsledkem je pak vaše životní barva. Já jsem zatím takovýto test nikde neobjevila. Budu ale hledat v literatuře dále a pokud ho najdu, hned ho umístím na tyto  stránky.

 Z celkového počtu lidí žijících na planetě zemi je poměr lidí, kteří mají svoji jednu typickou životní barvu je 50:50 k počtu lidí, jejichž povaha je skloubením dvou životních barev dohromady. Tak hodně zábavy při hledání těch svých životních barev. Pokud si nejste jistí, nechte se vést svou intuicí ta vám vše napoví…..

 

ČERVENÁ OSOBNOST

     Projevuje se svou smyslovostí a svým fyzickým tělem. Žije tady a teď, plná odvahy a síly, sebedůvěry a věří jen tomu, na co si může sáhnout, co slyší nebo vidí. Nemyslí abstraktně a miluje fyzické aspekty života. Miluje činy. Organizuje, slaví, staví, tančí a zpívá. Vždy dává přednost tělesným výzvám před emocionálními a duševními. Nejraději má tvůrčí činnosti a pomáhá jiným uskutečňovat jejich myšlenky. Je čestná a přímá. Často ale taky špatně naladěná a cholerická. Je bojovná. Červená povaha by se měla naučit vybíjet svou zlost sportem. Disponuje obrovskou energií a má dobře vyvinutý pud sebezáchovy. Je vytrvalá. Je optimistická a důvěryhodná, plná chuti do života a loajální. Ale může být rovněž často zlá, frustrovaná, explozivní, úzkoprsá a umíněná.

JAKO DÍTĚ

     Červené dítě je pilné, ochotné dokončit to, co začalo, dokáže být ale tvrdohlavé a umíněné a umí se pořádně vztekat. Lehce vyvolá hádku. Nechce být vůdcem, ale také nechce být vláčeno sem a tam,. Projevuje se jako nezávislá, silná osobnost a ve škole dává přednost praktickým předmětům jako např. mechanika, práce se dřevem či třeba vaření. Bez praktického využití ho nic nezajímá. Proto nemůže nikdy pochopit obor jakým je třeba filozofie. Potřebuje hodně uznání a miluje odměny. Pokud ho někdo veřejně pokárá je to pro něj největší zděšení a trest. Je netrpělivé a své pocity vyjadřuje vzrušeně. Musí se často učit projevovat své pocity mírněji s trochou empatie.

 

ORANŽOVÁ OSOBNOST

     Vyhledává senzace, miluje vzrušení a riziko a tělesné nebezpečí. Aby cítila že žije, zachází až do krajností. Miluje adrenalinové sporty a její nejoblíbenější zkušeností je prožitek  blízký smrti. Oranžová osobnost je realistická a nemá ráda spirituální koncepce. Dokáže dobře odhadnout situace i lidi a duševně se na ně připravit. Své sny většinou uskuteční. Má odvahu, sebedůvěru a dokáže zachraňovat ostatní z nebezpečných situací. Dokáže rovněž být egoistická, egocentrická a bez soucitu. Nemá ráda vlídné povahy, které kladou důraz na city. Bývá někdy chladná a nepřístupná. Náplní jejího života je prožít a přežít dobrodružství a nechce aby jí v tom někdo omezoval.

JAKO DÍTĚ

     Oranžové děti jsou dobrodruzi. Milují šplhání, skákání do vody a to z co možná největší výšky. Jsou odvážné, stále připravené prozkoumávat a pokoušet své okolí. Jejich rodiče si často dělají starosti o jejich tělesnou bezpečnost, zatímco děti myslí jen na příští dobrodružství. Mohou s nimi často být disciplinární problémy.

 

ŽLUTÁ OSOBNOST

     Je to dětinská a hravá osobnost. Je naplněna humorem, ráda se stále směje. Vidí život jako radost a hru a nebere ho příliš vážně. Vnáší do života lehkost a spontánnost. Chce se líbit a chce aby si jí okolí všímalo. Je to přítel pro všechny. Součastně je to osobnost citlivá, lehce zranitelná a nesmělá. Je podnikavá a potřebuje hodně pohybu a her. Jinak jí hrozí nebezpečí závislostí. Je kreativní a umělecky nadaná. Často vycítí, že má někdo starosti, ale nechce se do nich nechat zatáhnout. Působí léčivě svým intuitivním kontaktem. Rebeluje, nemá vlastní disciplínu a m,á velký strach ze zodpovědnosti.  Zvířata milují „žluté lidi“.

JAKO DÍTĚ

     Žluté dítě je velmi nesmělé a nejisté a nebo často přímo naopak – silně sebejisté. Uteče pryč, schová se, rychle se vyleká a má strach, že ho nebudeme milovat. Pokud se cítí bezpečně, je veselé, zábavné, často je klaunem třídy. Je aktivní a zvídavé. Je velmi pohyblivé, jen stěží se umí zastavit a zůstat chvíli v klidu. Lépe se koncentruje, když se může pohybovat. Miluje jízdy autem, busem  nebo vlakem. Takovýto pohyb ho uklidňuje a pomáhá mu stát se kreativní. Chce přinášet radost a reaguje rychle na tělesný trest. Aby bylo vitální, veselé, srdečné a neposedné, potřebuje volnost.

 

ZELENÁ OSOBNOST

     Je velmi inteligentní, energická a veselá, organizovaná a efektivní. Rychle myslí. Miluje myšlenky a koncepce, ale jen žádné detaily. Má ráda duševní výzvy a rizika. Má silnou vůli a ráda diskutuje. Potřebuje mít vše pod kontrolou, jinak je frustrovaná, stresovaná a plná starostí. Chtěla by všemu rozumět a vše poznat. Chce zkrátka nejlépe vědět všechno. Rychle se učí a hromadí diplomy. Je ctižádostivá vytrvalá. Často je „workaholic“.

JAKO DÍTĚ

     Zelení dítě je velmi inteligentní, hodně se ptá a rychle se učí. Má silnou vůli, je rozhodné a často je pro rodiče velkou výzvou. Nemá rádo když se mu říká, co má dělat. Raději samo dává příkazy. Je často dospělejší než dospělí. Chce abychom ho respektovali a poslouchali. Je frustrované když věci nejdou tak jak by chtělo a může se stát „kazisvětem“. K rozvíjení svých plánů a jejich realizaci potřebuje podporu. Je úspěšné a dostává dobré známky.

 

MODRÁ OSOBNOST

     Je osobnost milující, posilující a povzbuzující všechny kolem sebe. Žije srdcem a emocemi. Má mateřskou energii, stará se o ostatní, je poradkyní a oporou. Je přirozenou učitelkou nebo ošetřovatelkou. Pro přátele má všeho nazbyt. Má ale sklon k tomu starat se příliš mnoho o jiné a sama pak často onemocní. Je citlivá, starostlivá a proto je také dobrá hostitelka. Je to emotivní osobnost, která se rychle rozpláče, umí bezvýhradně milovat a má silnou intuici. Akceptuje a promíjí. Vidí v člověku jen to nejlepší. Často je označována jako „příliš milá“ a musí se učit říkat NE. Snadno se dokáže naladit na osoby a situace, vnitřně ví, co se děje a je velmi spirituální. Následuje svou víru a umí dobře přesvědčovat. Chce být milována a zná dobře problémy se sebedůvěrou a pocity viny, stejně jako roli oběti, soucit se sebou samým a mučednictví. Může trpět depresemi a musí se proto naučit milovat sama sebe. Miluje vztahy a je romantická.

JAKO DÍTĚ

     Modré dítě miluje všechny kolem sebe. Je senzitivní a emotivní a chce se líbit svým rodičům, aby ho milovali. Chce být pomocníkem, nechce nikoho zklamat nebo zranit. Má dobré chování, je klidné, hraje si samo, stará se o všechny, kteří se necítí dobře nebo jsou sami. Zajímá se o vztahy a už ve velmi malém věku sní o šťastné rodině s mnoha dětmi. Má problémy se sebedůvěrou a zakouší mnoho traumatických zkušeností s neopětovanou láskou. Ostatní děti ho mají moc rády. Má rovněž vysoké ideály.  

 

INDIGOVÁ OSOBNOST

     Je velmi spirituální. Má vnitřní cit pro pravdu života. Zná všechny staré mystické nauky, je velmi citlivá a ví, že my všichni jsme duchovní bytosti. Materiální skutečnost a hmota jsou pro ni iluzí. Ví, že život je božská energie, že vše je vlastně vědomí a energie. Je uvědomělá, bystrá, kreativní a nezávislá. Žije podle vyšších principů. Je zvídavá, touží po vzdělání, vyhledávání vědění aby prověřila svou vnitřní pravdu. Dělá to, co považuje za správné. Sociální nátlak nebo vydírání na ni nepůsobí. Nezná žádné koncepce viny nebo trestu. Je čestná, bezprostřední a nenechá se tlačit do nějaké normy. Není snadné ji zmanipulovat. Je prudká a otevřená, má mnoho pochopení pro lidi. Neřeční příliš, raději ustoupí, život vidí jako jednu velkou zkušenost. Může být bázlivá a dezorientovaná, může se cítit ztracená a izolovat se. Někdy se cítí na světě cizí, je často zmatená z pozemských věcí a okolí ji někdy těžko chápe. Musí důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a ten také následovat.

JAKO DÍTĚ

     Indigové dítě je velmi uvědomělé, otevřené a dokáže se plně vcítit do ostatních. Tím pádem ho lze také snadno rozrušit, takže se může stát bojácným a nebo se cítí poražené. Potřebuje málo spánku, je rádo samo nenechá se do ničeho nutit. Ani tresty, prosby, rozumné domluvy ba ani tělesná síla ho nemohou přimět změnit svoje přesvědčení, pokud v něco věří. Jestliže je přesto přinuceno, stane se bojácným a izoluje se nebo začne vzdorovat. Touží po vědění, ale žádá si „pravé“ odpovědi. Ihned vycítí prolhanost. Nechápe souvislosti mezi učební látkou ve škole a spiritualitou.

 

FIALOVÁ OSOBNOST

     Je dynamická a charismatická. Je to vůdce, který chce zachránit planetu. Musí teď jen svou životní úlohu aktivovat a žít. Má velkou emotivní hloubku a je naplněna soucitem pro celý svět. Miluje hudbu, pomáhá jí léčit se. Je to osobnost vizionářská. Miluje cestování, jiné kultury a potřebuje mnoho volnosti. Dokáže vidět do budoucnosti ( například vidí obraz dříve než vznikne ). Je si jistá tím, že Země přežije a má pro lidstvo poselství. Má vyšší poselství, často je ale zneuznaná. Okolí ji považuje za idealistu a snílka. Chce se vždy nacházet v centru dění a umí být také arogantní, narcistická a pompézní. Má diktátorské vlohy a musí se naučit, že my všichni jsme částí celku. Umí dělat mnoho věcí současně. Často je duševně jakoby ochromená. K dosažení vyrovnanosti potřebuje meditaci. Věří, že se musí jít lehce a doufá v univerzální pomoc.

JAKO DÍTĚ

     Je to rozený vůdce. Ostatní děti ho následují. Ve své síle ale ukazuje soucit, svou moc nezneužívá. Protože se brzy sexuálně uvědomuje, experimentuje se svým tělem – rodiče musí na toto téma hovořit svědomitě aby zachovali přirozenost jeho tělesných projevů. Fialové dítě má rádo umění, rádo čte a vymýšlí si vlastní příběhy. Má dar jedinečného vizuálního vnímání. Fialové děti jsou první, které jsou schopny vidět aury, anděly, jiné dimenze a energetické vlny. Rodiče by měli těmto vjemům dítěte důvěřovat, aby posílili jejich zvláštní schopnosti.

 

 

 

 

 

logo-www.jpg
partnerské souznění

partnerské souznění

Láska

Láska

Anděl pro mimi

Anděl pro mimi

Anděl strážný

Anděl strážný

meditační

meditační

Ukázkový odkaz
...včerejšek je minulost, zítřek je obestřen tajemstvím, ale dnešek je DAR...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one